Finance

Trapezium finance is gespecialiseerd in het traceren en selecteren van professionals in het financiële werkveld. Wij richten onze activiteiten op de volgende doelgroepen.

Veel voorkomende posities waar wij voor bemiddelen zijn CFO/Financieel Directeur, Tax Manager, Controller (Business en Financial), Manager F&A, Internal Auditor, Risk Manager, etc.

Een nieuwe loopbaanstap in Finance

Een loopbaan bestaat uit het nemen van een aantal stappen. Dit zijn cruciale momenten in de tijd en belangrijke keuzes in het leven. Niet makkelijk, onder meer vanwege het grote aantal mogelijkheden.

Wanneer is het juiste moment van veranderen, wat voor soort functie is interessant maar vooral wat is verstandig, rekening houdend met de lange termijn, …..

Doelgroep Finance

  • CFO / Financieel Directeur
  • Tax Manager
  • Business controller
  • Financial controller
  • Bedrijfsfiscalist
  • Manager F&A
  • Hoofd Administratie
  • Auditor
  • Consultant

Werkwijze Trapezium

Trapezium houdt zich bezig met het actief benaderen van finance professionals in de passieve arbeidsmarkt. Bij interesse wordt de kandidaat uitgenodigd voor een persoonlijk onderhoud met één van onze consultants met als centraal thema de loopbaan van de professional. Het groeipad tot op heden, de ambities voor de lange termijn en de loopbaanstappen die de professional kan nemen om zijn doelen te bereiken worden tijdens dit loopbaanconsult besproken.

Bij het nemen van een loopbaanstap is het belangrijk om een aantal overwegingen te maken, waarbij begrippen als timing, richting, uiteindelijk doel, condities en persoonlijke voorkeuren van cruciaal belang zijn.

Het zijn met name de antwoorden op deze vragen die Trapezium tijdens de gesprekken met de professionals op tafel tracht te krijgen, zodat de professional zijn beslissingen gefundeerd kan nemen. Het verloop van de gesprekken is sterk individueel bepaald.

Dit loopbaangesprek is vanzelfsprekend vrijblijvend. Wij hopen dat door onze advisering wij een band opbouwen waardoor jij je als kandidaat graag door ons te zijner tijd laat bemiddelen omdat je daar ook de (toegevoegde) waarde van inziet.

Heb je vragen?