Acountancy, tax & legal

Trapezium Accountancy, tax & legal is gespecialiseerd in het traceren en selecteren van professionals in de accountancybranche, belastingadvieswereld en juridische advisering en advocatuur. Deze branches lijken heel verschillend, maar liggen in elkaars verlengde, overlappen elkaar deels en qua loopbaanpatronen zijn er weinig verschillen.

De kandidaten die wij benaderen variëren van professionals met een jaar of vier ervaring tot en met kandidaten die al op Partner-/vennootniveau opereren.

Een loopbaan bestaat uit het nemen van een aantal stappen. Dit zijn cruciale momenten in de tijd en belangrijke keuzes in het leven. Niet makkelijk, onder meer vanwege het grote aantal mogelijkheden.

Zo gebeurt het dat kandidaten in deze branche de stap maken van het ene BIG 4 of Magic Circle kantoor naar het andere, van een grotere naar een kleinere organisatie of vice versa. Daarnaast komt het ook vaak voor dat professionals een stap willen maken naar ‘de andere kant van de tafel’ of dat men switcht tussen bedrijven en instellingen onderling.

Werkwijze

Trapezium houdt zich bezig met het actief benaderen van professionals in de passieve arbeidsmarkt. Bij interesse wordt de kandidaat uitgenodigd voor een persoonlijk onderhoud met één van onze consultants met als centraal thema de loopbaan van de professional: het groeipad tot op heden, de ambities voor de lange termijn en de loopbaanstappen die de professional kan nemen om zijn doel te bereiken worden tijdens dit loopbaanconsult besproken.

Bij het nemen van een loopbaanstap is het belangrijk om een aantal overwegingen te maken, waarbij begrippen als timing, richting, uiteindelijk doel, condities en persoonlijke voorkeuren van cruciaal belang zijn.

Het zijn met name de antwoorden op deze vragen die Trapezium tijdens de gesprekken met de professionals op tafel tracht te krijgen, zodat de professional zijn beslissingen gefundeerd kan nemen. Het verloop van de gesprekken is sterk individueel bepaald.

Dit loopbaangesprek is vanzelfsprekend vrijblijvend. Wij hopen dat door onze advisering wij een band opbouwen waardoor jij je als kandidaat graag door ons te zijner tijd laat bemiddelen omdat je daar ook de (toegevoegde) waarde van inziet.

Heb je een vraag?