Banking

Trapezium banking is gespecialiseerd in het traceren en selecteren van professionals in het bankwezen en daaraan gerelateerd. Posities die veel voorkomen zijn onder meer directieposities, middle en hoger management, account managers, Private Bankers, specialisten op gebieden als asset management, beleggingen, pensioenen, hypotheken en noem maar op.

Voor welke posities?

Directie

Private Banker

Corporate Banker

Financial Planner

(Senior) Accountmanager

Beleggingsadviseur

Vermogensbeheerder

Hypotheekspecialist

Pensioenspecialist

Een nieuwe loopbaanstap in de bankwereld

Een loopbaan bestaat uit het nemen van een aantal stappen. Dit zijn cruciale momenten in de tijd en belangrijke keuzes in het leven. Niet makkelijk, onder meer vanwege het grote aantal mogelijkheden.

Veranderen van bank onderling, een andersoortige organisatie, een management positie of juist beter van niet, hoe bouw ik mijn loopbaan het beste op, etc.. Bij het nemen van een loopbaanstap is het belangrijk om een aantal overwegingen te maken, waarbij begrippen als timing, richting, uiteindelijk doel, condities en persoonlijke voorkeuren van cruciaal belang zijn.

Werkwijze Trapezium

Trapezium houdt zich bezig met het actief benaderen van professionals in het bankwezen en aanpalende sectoren in de passieve arbeidsmarkt. Bij interesse wordt de kandidaat uitgenodigd voor een persoonlijk adviesgesprek met één van onze consultants met als centraal thema de loopbaan van de professional. Het groeipad tot op heden, de ambities voor de lange termijn en de loopbaanstappen die de professional kan nemen om zijn doel te bereiken worden tijdens dit loopbaanconsult besproken.

Bij het nemen van een loopbaanstap is het belangrijk om een aantal overwegingen te maken, waarbij begrippen als timing, richting, uiteindelijk doel, condities en persoonlijke voorkeuren van cruciaal belang zijn.

Het zijn met name de antwoorden op deze vragen die Trapezium tijdens de gesprekken met de professionals op tafel tracht te krijgen, zodat de professional zijn beslissingen gefundeerd kan nemen. Het verloop van de gesprekken is sterk individueel bepaald.

Dit loopbaangesprek is vanzelfsprekend vrijblijvend. Wij hopen dat door onze advisering wij een band opbouwen waardoor jij je als kandidaat graag door ons te zijner tijd laat bemiddelen omdat je daar ook de (toegevoegde) waarde van inziet.